1.9 C
Grosuplje
ponedeljek, 18. marec, 2019 | 18:00

Izobešanje zastav

Med nalogami KS je tudi obešanje zastav za državne in občinske praznike. Tako smo v letošnjem letu smiselno opremili drogove javne razsvetljave z novimi...

Čistilna akcija

V sklopu akcije Očistimo slovenijo smo v KS pripravili čistilno akcijo. Pri čiščenju črnih odlagališč nam je pomagalo dvajset vojakov in vojakinj slovenske vojske....

Ureditev vaških jeder Brezje in Gatina

KS Grosuplje skrbi, da sta vaški jedri Brezja in Gatine urejeni. Spomladi in jeseni se poskrbi za zasaditev s cvetjem, košnjo trave, ter manjša...

Preplastitev Kadunčeva

Zaradi dotrajanosti cestišča smo se v KS odločili, da preplastimo Kadunčevo cesto.

Preplastitev Jurčičeva

V sklopu prenove kanalizacije in vodovoda smo preplastili in z javno razsvetljavo opremili Jurčičevo cesto v Grosuplju.

Povezovalna pot med kipi

Ob izgradnji trgovskih objektov se je pokazal potreba po povezavi naselja Pod gozdom z pločnikom ob Ljubljanski cesti. V ta namen smo med kipi...

PZI tržnica

Za ureditev tržnice v Grosuplju smo naročili PZI. Projekt so izvedli v podjetju Delavnica d.o.o. in bo podlaga za ureditev tržnega prostora. Kliknite na to...

Park Brezje

V Brezju smo na lokaciji zapuščenega bajerja uredili park. V sklopu projekta smo posekali odvečna drevesa, zasuli zapuščeni bajer(cca 1000m3 materiala), postavili otroška igrala,...

Oglasna tabla Pod Gozdom

Pod gozdom smo zamenjali dotrajano oglasno tablo. Na njej lahko društva ter posamezniki brezplačno oglašujejo svojo dejavnost oz napovedujejo dogodke.

LED diode Župančičeva

Z opremo prehoda za pešce na Župančičevi ulici z led talnimi utripalci, nadaljujemo z umirjanjem prometa na izpostavljenih lokacijah v krajevni skupnosti.