14.2 C
Grosuplje
sreda, 18. julij, 2018 | 5:04

Park Brezje

V Brezju smo na lokaciji zapuščenega bajerja uredili park. V sklopu projekta smo posekali odvečna drevesa, zasuli zapuščeni bajer(cca 1000m3 materiala), postavili otroška igrala,...

Preplastitev Kadunčeva

Zaradi dotrajanosti cestišča smo se v KS odločili, da preplastimo Kadunčevo cesto.

Drevored Slomškova

Na Slomškovi cesti smo zasadili drevored. Zasajenih je bilo štirideset dreves vrste Javor. Ob vsakem drevesu smo postavili oporne kole, ki jih bodo ščitili...

Povezovalna pot med kipi

Ob izgradnji trgovskih objektov se je pokazal potreba po povezavi naselja Pod gozdom z pločnikom ob Ljubljanski cesti. V ta namen smo med kipi...

Javna razsvetljava ob Grosupeljščici

Mimo doma starejših občanov smo izvedli postavitev dvanajstih luči javne razsvetljave. Za osvetlitev smo uporabili 60w LED svetilke slovenskega proizvajalca Grah Automotive. Tako smo...

Preplastitev Jurčičeva

V sklopu prenove kanalizacije in vodovoda smo preplastili in z javno razsvetljavo opremili Jurčičevo cesto v Grosuplju.

Oglasna tabla Pod Gozdom

Pod gozdom smo zamenjali dotrajano oglasno tablo. Na njej lahko društva ter posamezniki brezplačno oglašujejo svojo dejavnost oz napovedujejo dogodke.

Javna razsvetljava Ljubljanska

Na Ljubljanski cesti mimo toplarne smo na neosvetljenem delu ulice postavili štiri nove luči javne razsvetljave. Preostale luči pa smo zamenjali z novimi LED...

LED diode na Cesti ob Grosupeljščici

V sklopu umirjanja prometa v KS Grosuplje smo opremili prvi prehod za pešce v občini z utripajočimi led diodami. Tako je v večernih urah...

PZI tržnica

Za ureditev tržnice v Grosuplju smo naročili PZI. Projekt so izvedli v podjetju Delavnica d.o.o. in bo podlaga za ureditev tržnega prostora. Kliknite na to...