11.6 C
Grosuplje
nedelja, 23. september, 2018 | 2:48

Cesta in javna razsvetljava Perovo

Na Perovem smo preuredili del ceste skozi vas. Obenem smo uredili odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Postavljenih je bilo šest varčnih LED svetilk.

Drevored Slomškova

Na Slomškovi cesti smo zasadili drevored. Zasajenih je bilo štirideset dreves vrste Javor. Ob vsakem drevesu smo postavili oporne kole, ki jih bodo ščitili...

PZI tržnica

Za ureditev tržnice v Grosuplju smo naročili PZI. Projekt so izvedli v podjetju Delavnica d.o.o. in bo podlaga za ureditev tržnega prostora. Kliknite na to...

Javna razsvetljava Ljubljanska

Na Ljubljanski cesti mimo toplarne smo na neosvetljenem delu ulice postavili štiri nove luči javne razsvetljave. Preostale luči pa smo zamenjali z novimi LED...

Ureditev vaških jeder Brezje in Gatina

KS Grosuplje skrbi, da sta vaški jedri Brezja in Gatine urejeni. Spomladi in jeseni se poskrbi za zasaditev s cvetjem, košnjo trave, ter manjša...

Javna razsvetljava ob Grosupeljščici

Mimo doma starejših občanov smo izvedli postavitev dvanajstih luči javne razsvetljave. Za osvetlitev smo uporabili 60w LED svetilke slovenskega proizvajalca Grah Automotive. Tako smo...

LED diode Župančičeva

Z opremo prehoda za pešce na Župančičevi ulici z led talnimi utripalci, nadaljujemo z umirjanjem prometa na izpostavljenih lokacijah v krajevni skupnosti.

Javna razsvetljava Spodnje Blato

Na spodnjem Blatu smo zgradili prižigališče, na katerega smo priklopili nekaj luči javne razsvetljave.

Preplastitev Jurčičeva

V sklopu prenove kanalizacije in vodovoda smo preplastili in z javno razsvetljavo opremili Jurčičevo cesto v Grosuplju.

LED diode na Cesti ob Grosupeljščici

V sklopu umirjanja prometa v KS Grosuplje smo opremili prvi prehod za pešce v občini z utripajočimi led diodami. Tako je v večernih urah...