-1 C
Grosuplje
torek, 18. december, 2018 | 23:30

Preplastitev Jurčičeva

V sklopu prenove kanalizacije in vodovoda smo preplastili in z javno razsvetljavo opremili Jurčičevo cesto v Grosuplju.

Izobešanje zastav

Med nalogami KS je tudi obešanje zastav za državne in občinske praznike. Tako smo v letošnjem letu smiselno opremili drogove javne razsvetljave z novimi...

PZI tržnica

Za ureditev tržnice v Grosuplju smo naročili PZI. Projekt so izvedli v podjetju Delavnica d.o.o. in bo podlaga za ureditev tržnega prostora. Kliknite na to...

Ureditev vaških jeder Brezje in Gatina

KS Grosuplje skrbi, da sta vaški jedri Brezja in Gatine urejeni. Spomladi in jeseni se poskrbi za zasaditev s cvetjem, košnjo trave, ter manjša...

Cesta in javna razsvetljava Perovo

Na Perovem smo preuredili del ceste skozi vas. Obenem smo uredili odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Postavljenih je bilo šest varčnih LED svetilk.

Javna razsvetljava Spodnje Blato

Na spodnjem Blatu smo zgradili prižigališče, na katerega smo priklopili nekaj luči javne razsvetljave.

LED diode na Cesti ob Grosupeljščici

V sklopu umirjanja prometa v KS Grosuplje smo opremili prvi prehod za pešce v občini z utripajočimi led diodami. Tako je v večernih urah...

Park Brezje

V Brezju smo na lokaciji zapuščenega bajerja uredili park. V sklopu projekta smo posekali odvečna drevesa, zasuli zapuščeni bajer(cca 1000m3 materiala), postavili otroška igrala,...

LED diode Župančičeva

Z opremo prehoda za pešce na Župančičevi ulici z led talnimi utripalci, nadaljujemo z umirjanjem prometa na izpostavljenih lokacijah v krajevni skupnosti.

Čistilna akcija

V sklopu akcije Očistimo slovenijo smo v KS pripravili čistilno akcijo. Pri čiščenju črnih odlagališč nam je pomagalo dvajset vojakov in vojakinj slovenske vojske....