7.1 C
Grosuplje
sobota, 21. april, 2018 | 9:33

Park Brezje

V Brezju smo na lokaciji zapuščenega bajerja uredili park. V sklopu projekta smo posekali odvečna drevesa, zasuli zapuščeni bajer(cca 1000m3 materiala), postavili otroška igrala,...

PZI tržnica

Za ureditev tržnice v Grosuplju smo naročili PZI. Projekt so izvedli v podjetju Delavnica d.o.o. in bo podlaga za ureditev tržnega prostora. Kliknite na to...

Cesta in javna razsvetljava Brezje

KS Grosuplje je sodelovala pri ureditvi ceste skozi vas Brezje. Ob izgradnji zadrževalnika uničeno cesto smo preplastili ter obenem izvedli tudi novo javno razsvetljavo....

Povezovalna pot med kipi

Ob izgradnji trgovskih objektov se je pokazal potreba po povezavi naselja Pod gozdom z pločnikom ob Ljubljanski cesti. V ta namen smo med kipi...

Javna razsvetljava Ljubljanska

Na Ljubljanski cesti mimo toplarne smo na neosvetljenem delu ulice postavili štiri nove luči javne razsvetljave. Preostale luči pa smo zamenjali z novimi LED...

LED diode Župančičeva

Z opremo prehoda za pešce na Župančičevi ulici z led talnimi utripalci, nadaljujemo z umirjanjem prometa na izpostavljenih lokacijah v krajevni skupnosti.

LED diode na Cesti ob Grosupeljščici

V sklopu umirjanja prometa v KS Grosuplje smo opremili prvi prehod za pešce v občini z utripajočimi led diodami. Tako je v večernih urah...

Drevored Slomškova

Na Slomškovi cesti smo zasadili drevored. Zasajenih je bilo štirideset dreves vrste Javor. Ob vsakem drevesu smo postavili oporne kole, ki jih bodo ščitili...

Preplastitev Kadunčeva

Zaradi dotrajanosti cestišča smo se v KS odločili, da preplastimo Kadunčevo cesto.

Preplastitev Jurčičeva

V sklopu prenove kanalizacije in vodovoda smo preplastili in z javno razsvetljavo opremili Jurčičevo cesto v Grosuplju.