14.2 C
Grosuplje
sreda, 18. julij, 2018 | 5:06

Cesta Pod Gozdom – robniki

Cesto pod gozdom smo zaključili z robnikom,v dolžini 150 m, saj na tem delu ceste le ta ni bil položen. Obenem smo sanirali nekaj...

Pot ob Grosupeljščici

Sprehajalna pot ob potoku je še ena urejena parkovna površina v mestu Grosuplje. Ob poti načrtujemo postavitev urbane opreme in otroškega igrišča. Za dobro...

Cesta Rožna dolina

Javna razsvetljava Taborska

Na Taborski cesti smo v delu od mosta čez želežniško progo do nove poslovne stavbe radia Zeleni val, postavili dvanajst svetil javne razsvetljave.

Cesta Brvace

Na Brvacah smo zamenjali drenažo in preplastili cestišče na odseku, ki je bil nevaren in precej dotrajan.

Parkirišče za invalide na Kolodvorski

S selitvijo Društva invalidov na Kolodvorsko ulico smo s talnimi označbami poskrbeli za potrebni parkirni mesti.

Brv ljubezni

Nova brv povezuje avtobusno postajo in naselje za njo.

Ureditev enosmerne – Ljubljanska

Krak Ljubljanske ulice mimo kotlovnivce smo preuredili v enosmerno ulico. Tako se je zmanjšal tranzit, pridobili pa smo tudi približno 15 novih parkirnih mest...

Obrezovanje dreves

Na območju KS Grosuplje smo izvedli obširno obrezovanje dreves. V sklopu projekta smo obrezali preko sto petdeset dreves. Nekatera bolj, druga manj, odvisno od...

OPPN tržnica

Zaradi vodovarstvenih zahtev smo se v KS odločili za izdelavo novega OPPN(občinski podrobni prostorski načrt) za območje tržnice. Obenem se na območju urejanja predvideva...