11.6 C
Grosuplje
nedelja, 23. september, 2018 | 2:37

Cesta Brvace

Na Brvacah smo zamenjali drenažo in preplastili cestišče na odseku, ki je bil nevaren in precej dotrajan.

Parkirišče za invalide na Kolodvorski

S selitvijo Društva invalidov na Kolodvorsko ulico smo s talnimi označbami poskrbeli za potrebni parkirni mesti.

Pot Pod gozdom

Ozko uhojeno potko, smo nadomestili z mestu primerno povezavo naselja Pod gozdom z avtobusno postajo priljubljenega 3G. Spomladi 2014 jo bomo opremili še s...

Javna razsvetljava Taborska

Na Taborski cesti smo v delu od mosta čez želežniško progo do nove poslovne stavbe radia Zeleni val, postavili dvanajst svetil javne razsvetljave.

OPPN tržnica

Zaradi vodovarstvenih zahtev smo se v KS odločili za izdelavo novega OPPN(občinski podrobni prostorski načrt) za območje tržnice. Obenem se na območju urejanja predvideva...

Cesta Pod Gozdom – robniki

Cesto pod gozdom smo zaključili z robnikom,v dolžini 150 m, saj na tem delu ceste le ta ni bil položen. Obenem smo sanirali nekaj...

Cesta Rožna dolina

Ureditev enosmerne – Ljubljanska

Krak Ljubljanske ulice mimo kotlovnivce smo preuredili v enosmerno ulico. Tako se je zmanjšal tranzit, pridobili pa smo tudi približno 15 novih parkirnih mest...

Brv ljubezni

Nova brv povezuje avtobusno postajo in naselje za njo.

Ureditev pokopališča Resje

Pred dnevom mrtvih smo na pokopališču Resje namestili sredinsko ograjo na povezovalnih stopnicah med spodnjim novim in zgornjim starim delom pokopališča. Obenem smo prestavili klopi,...