Člani sveta

Predsednik: Iztok Vrhovec

Območje Svetniki
Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D, Pod gozdom c. I. do VIII (razen Pod gozdom c. III/ 26, 28 in 30), Stritarjeva cesta Nataša Hočevar in Marija Rački
Brezje pri Grosupljem, Brvace, Adamičeva c. od št. 1a do 15, Kadunčeva c., Kolodvorska c., Levstikova c., Partizanska c. od št. 4 do 16 (parne št.), Taborska c. od št. 1 do 24 (razen 17, 19, 21, 23), Trubarjeva c. od št. 1 do 15 (razen 13), Industrijska cesta 3, 5 in 9 Matjaž Pirc in Matjaž Kastelec
Adamičeva c. št. 24A in parne št. od 26 do 44, Cesta na Krko, Hribska pot, Jurčičeva c. od št. I do III, Jurčičeva pot, Partizanska c. od št. 18 do 39 (razen 19 in 21), Pod hribom c. I-III, Prečna pot od št. 5 do 15 (neparne št.), Pri nadvozu, Rožna dolina, Taborska c. 17, 19, 21, 23 in od 25 do 50, Tovarniška c., Trubarjeva c. 13, 17 in 17A, Veselova c. I do III, Jakhlova c., Obrtniška c., Župančičeva c., Kovačičeva c., Kersnikova c., Gasilska c., Industrijska c. 1, 1a, 1g, 1j in 1k, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta c., Industrijska c. 1, 1a, 1g, 1j in 1k, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta Iztok Vrhovec, Renato Bedene in Vasja Andrej Ambrožič
Adamičeva c. od št. 16 do 24B (razen 24 A) in neparne št. od 25 do 57, Brinje c. I in II, Ljubljanska c. od št. 1 do 50 (razen 43, 45 in 49), Ob Grosupeljščici 1, 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 8A in 19, Partizanska c. od št. 1 do 21 (neparne št.), Prečna pot od št. 2 do 12 (parne št.), Pri mostu, Stranska pot I do III (razen Stranska pot I 1A, 1B, 1C in 1D), Za gasilskim domom, Murnova c., Ulica Ane Galetove, Kajuhov dvor, Metelkov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova c., Slomškova ulica (razen št. 1, 4, 6, 8), Hribarjeva c. 17, 19, Pod gozdom cesta III/26, 28 in 30) Andrej Selan, Manca Zemljič in Iris Novak Novljan
Ljubljanska c. od št. 43 do 83 (razen št. 44, 44A, 46, 46A, 48, 50), Ob Grosupeljščici 1 B in od št. 3 do 28 (razen 2, 4, 6, 6A in 8, 8A), Perovo, Jerova vas, Erjavčeva c., Hribarjeva c od št. 1 do 14., Kozakova c., Kozinova c., Prešernova c., Rodetova c., Seliškarjeva c., Šuligojeva c., Vodnikova c., C. Cankarjeve brigade, Hrastje pri Grosupljem, Pod jelšami, Maistrova ulica, Slomškova ulica 1, 4, 6 in 8 Andrej Omahen in Stanko Dežman
Gatina, Sp. Blato, Sp. Duplice, Praproče pri Grosupljem Alojz Zajc