7.9 C
Grosuplje
sobota, 1. aprila, 2023 | 4:07

Drevored Cikava

Ob pešpoti iz Grosuplja proti Cikavi so krajani Cikave zasadili lipov drevored. KS Grosuplje se je projektu pridružila in ga podprla z nakupom desetih...

Cesta in javna razsvetljava Perovo

Na Perovem smo preuredili del ceste skozi vas. Obenem smo uredili odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Postavljenih je bilo šest varčnih LED svetilk.

Čistilna akcija

V sklopu akcije Očistimo slovenijo smo v KS pripravili čistilno akcijo. Pri čiščenju črnih odlagališč nam je pomagalo dvajset vojakov in vojakinj slovenske vojske....

Javna razsvetljava Taborska

Na Taborski cesti smo v delu od mosta čez želežniško progo do nove poslovne stavbe radia Zeleni val, postavili dvanajst svetil javne razsvetljave.

Povezovalna pot med kipi

Ob izgradnji trgovskih objektov se je pokazal potreba po povezavi naselja Pod gozdom z pločnikom ob Ljubljanski cesti. V ta namen smo med kipi...

Javna razsvetljava Rožna dolina

Z LED svetili smo opremili cesto v Rožni dolini v Grosuplju. Z uporabo LED tehnologije zmanjšujemo tako stroške delovanja kot vzdrževanja javne razsvetljave.  

Pločnik Perovo

Pričeli smo z prvim delom izgradnje pločnika proti Perovu. V prvem delu bomo uredili hodnik za pešce od avtobusne postaje do začetka naselja, v drugem...

Cesta ob Grosupeljščici

Dotrajano cesto Ob Grosupeljščici smo preplastili z novo asfaltno prevleko. Obenem je bilo po desni strani cestišče zaključeno z postavitvijo obcestnih robnikov, ter izvedbo...

Park na križišču Partizanska – Kersnikova – Jakhlova

Pričeli smo z urejanjem zelene površine na križišču Partizanske, Kersnikove in Jakhlove ulice. Površino bomo uredili kot manjši park, z večnamenskim otroškim igralom, klopmi...

Oglasna tabla Pod Gozdom

Pod gozdom smo zamenjali dotrajano oglasno tablo. Na njej lahko društva ter posamezniki brezplačno oglašujejo svojo dejavnost oz napovedujejo dogodke.