16.3 C
Grosuplje
torek, 16. avgusta, 2022 | 5:12

Mulčenje in ročna košnja po KSG

Mulčenje zarasti in ročna košnja. Zagotavljanje svetlega profila ob železnici Jerova vas proti Duplicam, pri Gasilski cesti, ...)

Ureditev vaškega jedra Perovo

Ureditev vaškega jedra Perovo, ureditev in zasaditev zelenih površin, ureditev cestne meteorne kanalizacije Perovo.

Sanacija avtobusne postaje Pod gozdom

Sanacija avtobusne postaje v krožišču Pod gozdom. Opremili smo jo z novo klopjo, košem za smeti ter jo prepleskali.

Vzdrževanje lesenega mostu pri Avtovalu

Vzdrževanja lesenega mostu pri Avtovalu in sanacija pohodne površine ter ograje.

Ureditev križišča na Gatini

Prometna ureditev križišča na Gatini pred podvozom čez železniško progo.

Ureditev makadamskih poti v romska naselja

Vzdrževanje poti v romska naselja Oaza, Smrekec 1 in Smrekec 2.  

Vežica na Gatini

Izvedba komunalnega priključka mrliška vežica na Gatini, priključek na javno kanalizacijsko omrežje skrb za okolico in vzdrževanje vežice.