16.5 C
Grosuplje
ponedeljek, 26. oktober, 2020 | 17:08

Ureditev vaškega jedra Perovo

Ureditev vaškega jedra Perovo, ureditev in zasaditev zelenih površin, ureditev cestne meteorne kanalizacije Perovo.

Vežica na Gatini

Izvedba komunalnega priključka mrliška vežica na Gatini, priključek na javno kanalizacijsko omrežje skrb za okolico in vzdrževanje vežice.  

Makadamska pot – Stritarjeva proti Hrastju

Vzdrževanje makadamskih poti.