15.4 C
Grosuplje
nedelja, 4. junija, 2023 | 9:05
Kraji Gatina

Gatina

Število prebivalcev: 134

Od Grosuplja je oddaljena 2km.

Gručasta vas v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži ob vzhodnem robu Grosupeljske kotline, na nizkem slemenu pod Goljakom. Mimo južnega dela naselja teče železnica Ljubljana-Novo mesto. Proti vzhodu se vzpenja gozdnat hrib Stehan (467m), pod katerim izvira potok Breg. Pri gotski cerkvi sv. Janeza Krstnika je zaselek Gmajna. V bližini so našli več rimskih grobov.

Z Gatine je bil doma Jože Šeme, po domače Dulharjev (1850-1912), polkovnik, poveljnik avstrijskega pešpolka v Trstu, sicer pa zaveden Slovenec, vse življenje povezan z razvojem domačega kraja in Grosuplja.