Svet KS

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

PREDSEDNIK: IZTOK VRHOVEC

ČLANI

Volilna enota Svetniki
Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D, Pod gozdom c. I. do VIII (razen Pod gozdom c. III/ 26, 28 in 30), Stritarjeva cesta Nevenka Duša in Marija Rački
Brezje pri Grosupljem, Brvace, Adamičeva c. od št. 1a do 15, Kadunčeva c., Kolodvorska c., Levstikova c., Partizanska c. od št. 4 do 16 (parne št.), Taborska c. od št. 1 do 24 (razen 17, 19, 21, 23), Trubarjeva c. od št. 1 do 15 (razen 13), Industrijska cesta 3, 5 in 9 Matjaž Pirc in Marjan Jože Kralj
Adamičeva c. št. 24A in parne št. od 26 do 44, Cesta na Krko, Hribska pot, Jurčičeva c. od št. I do III, Jurčičeva pot, Partizanska c. od št. 18 do 39 (razen 19 in 21), Pod hribom c. I-III, Prečna pot od št. 5 do 15 (neparne št.), Pri nadvozu, Rožna dolina, Taborska c. 17, 19, 21, 23 in od 25 do 50, Tovarniška c., Trubarjeva c. 13, 17 in 17A, Veselova c. I do III, Jakhlova c., Obrtniška c., Župančičeva c., Kovačičeva c., Kersnikova c., Gasilska c., Industrijska c. 1, 1a, 1g, 1j in 1k, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta c., Industrijska c. 1, 1a, 1g, 1j in 1k, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta Iztok Vrhovec, Renato Bedene in Janez Žitnik
Adamičeva c. od št. 16 do 24B (razen 24 A) in neparne št. od 25 do 57, Brinje c. I in II, Ljubljanska c. od št. 1 do 50 (razen 43, 45 in 49), Ob Grosupeljščici 1, 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 8A in 19, Partizanska c. od št. 1 do 21 (neparne št.), Prečna pot od št. 2 do 12 (parne št.), Pri mostu, Stranska pot I do III (razen Stranska pot I 1A, 1B, 1C in 1D), Za gasilskim domom, Murnova c., Ulica Ane Galetove, Kajuhov dvor, Metelkov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova c., Slomškova ulica (razen št. 1, 4, 6, 8), Hribarjeva c. 17, 19, Pod gozdom cesta III/26, 28 in 30) Marjan Jakopin, Andrej Godec in Jožef Škrjanc
Ljubljanska c. od št. 43 do 83 (razen št. 44, 44A, 46, 46A, 48, 50), Ob Grosupeljščici 1 B in od št. 3 do 28 (razen 2, 4, 6, 6A in 8, 8A), Perovo, Jerova vas, Erjavčeva c., Hribarjeva c od št. 1 do 14., Kozakova c., Kozinova c., Prešernova c., Rodetova c., Seliškarjeva c., Šuligojeva c., Vodnikova c., C. Cankarjeve brigade, Hrastje pri Grosupljem, Pod jelšami, Maistrova ulica, Slomškova ulica 1, 4, 6 in 8 Vera Šparovec in Stanko Dežman
Gatina, Sp. Blato, Sp. Duplice, Praproče pri Grosupljem Tone Lampret