ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO GROSUPLJE 2023

V soboto, 25. marca 2023, bo na območju Občine Grosuplje potekala čistilna akcija.

NAVODILO ZA IZVEDBO ČISTILNE AKCIJE 2023

I. ČIŠČENJE OB CESTAH TLAKOVANIH IN TRAVNIH POVRŠINAH:

A. ZBIRANJE ODPADKOV – UPORABA VREČ:
1. Črna vreča: mešani komunalni odpadki (oblačila, čevlji, robci, maske,…).
2. Rumena vreča: embalaža (pločevinke, plastenke, kovinska embalaža, trda plastika, tetrapak, folije, PVC vrečke, embalažni stiropor, drobna embalaža, …).
3. Zelena vrečka: steklena embalaža (steklenice, kozarci za vlaganje).
4. Rdeča vrečka: nevarni odpadki (baterije, akumulatorji, zdravila, pesticidi, barve in laki, odpadna olja, embalaža z vsebino nevarnih odpadkov – nafta, bencin).

B. ZBIRNO MESTO ZA VREČE:
1. Črne, rumene in zelene vreče se odložijo pri obstoječih ekoloških otokih, ki so v naprej določeni (določi jih predstavnik – predsednik Krajevne skupnosti).
2. Rdeče vreče in morebitne sode z nevarnimi snovmi se odpelje na določeno točko, ki jo določi predstavnik oz. predsednik Krajevne skupnosti (sedež KS ali gasilski dom, skratka nek zaprt prostor).
3. Papir in karton: naj se s pomočjo razpoložljivih vrečk strese na ekološkem otoku v zabojnik z rdečim pokrovom. Vrečka ostane za nadaljnjo uporabo.

II. ORGANIZACIJA:

1. Predstavnik oz. predsednik Krajevne skupnosti sporoči koordinatorju JKP Grosuplje:
a) Zbirna mesta
b) Na dan akcije sproti poroča o količini, vrsti odpadkov ter zaključku akcije.
c) Posebej mora sporočiti za morebitne zbrane nevarne odpadke.
2. Odlagališče CERO Špaja dolina je odprto vsak delavnik od 7. do 19. ure in soboto od 8. do 14. ure.
3. Odvoz zbranih odpadkov na ekoloških otokih bomo ločeno izvajali s smetarskimi vozili na isti dan od 12. ure dalje. V primeru, da se čistilne akcije na določen dan izvajajo le v posamezni KS, odvoz izvedemo prvi delavni dan, po izvedbi akcije.
4. Nevarne odpadke bomo odvažali iz predhodno dogovorjenih mest naslednji teden po izvedbi akcije.

III. KOORDINACIJA:

Predstavniki oz. predsedniki Krajevnih skupnosti sporočajo o aktivnostih akcije koordinatorju JKP Grosuplje Branku Novaku GSM 031 745 639.

Rokavice »LATEX« in barvne vrečke boste lahko prejeli v skladišču JKP Grosuplje od 20.3.2023 med 7. in 15 uro dalje. Prosimo, da omenjeno opremo za čistilno akcijo prevzame en predstavnik krajevne skupnosti oz. društva in jo le-ta potem na svojem območju razdeli posameznikom in društvom, ki bodo sodelovali v akciji.

OPOMBA: Odvoz odpadkov z zbirnih mest bomo prilagodili glede na udeležbo na čistilni akciji oziroma glede na količino zbranih odpadkov, da bodo stroški čim manjši.

Grosuplje, 20.2.2023
Alojz Mehle, Javno komunalno podjetje Grosuplje