17.8 C
Grosuplje
petek, 22. septembra, 2023 | 23:59

Vežica na Gatini

Izvedba komunalnega priključka mrliška vežica na Gatini, priključek na javno kanalizacijsko omrežje skrb za okolico in vzdrževanje vežice.  

Ureditev križišča na Gatini

Prometna ureditev križišča na Gatini pred podvozom čez železniško progo.

Cestna razsvetljava Stranska pot III

Dodali smo tri nove luči javne cestne razsvetljave.

Mulčenje in ročna košnja po KSG

Mulčenje zarasti in ročna košnja. Zagotavljanje svetlega profila ob železnici Jerova vas proti Duplicam, pri Gasilski cesti, ...)

Vzdrževanje lesenega mostu pri Avtovalu

Vzdrževanja lesenega mostu pri Avtovalu in sanacija pohodne površine ter ograje.

Ureditev vaškega jedra Perovo

Ureditev vaškega jedra Perovo, ureditev in zasaditev zelenih površin, ureditev cestne meteorne kanalizacije Perovo.