Brežina Jerova vas

Na pobudo krajanov smo očistili brežino v Jerovi vasi. Visoka drevesa so ogrožala premoženje okoliških ljudi. Brežina se zdaj redno vzdržuje z mulčenjem.