Cesta ob Grosupeljščici

Dotrajano cesto Ob Grosupeljščici smo preplastili z novo asfaltno prevleko. Obenem je bilo po desni strani cestišče zaključeno z postavitvijo obcestnih robnikov, ter izvedbo dodatne drenaže na levem delu ceste proti Grosuplju s čimer je ob večjih nalivih preprečeno izlivanje vode na cesto.