Koši za pasje iztrebke

Na več mestih v KS Grosuplje, smo namestili nove koše za pasje iztrebke.

Koš na poti do vojašnice, Stritarjevi ulici in Pod gozdom.