Park na križišču Partizanska – Kersnikova – Jakhlova

Pričeli smo z urejanjem zelene površine na križišču Partizanske, Kersnikove in Jakhlove ulice. Površino bomo uredili kot manjši park, z večnamenskim otroškim igralom, klopmi ter obvestilno tablo,ki bo brezplačno na voljo društvom za obveščanje o dogodkih. Park bo izveden na bivšem zaklonišču, ki ga danes uporabljajo za lokalni glasbeniki za vaje.