Pločnik Perovo

Pričeli smo z prvim delom izgradnje pločnika proti Perovu. V prvem delu bomo uredili hodnik za pešce od avtobusne postaje do začetka naselja, v drugem delu pa od mosta čez avtocesto do avtobusne postaje pod naseljem Perovo. Pred pričetkov izvajanja projekta, smo morali opraviti manjša arheološka izkopavanja, saj območje spada v enoto kulturne dediščine Perovo. Izkopavanja žal niso dala rezultatov.

Obenem smo uredili cestno razsvetljavo in položili kanalazacijske cevi za telekomunikacije. Ko bo projekt končan bo povezava Perovo-Grosuplje varnejša tudi za pešce.