Povezovalni pločnik Perovo

Izgradnja povezovalnega pločnika Perovo s cestno razsvetljavo.