Ureditev križišča na Gatini

Prometna ureditev križišča na Gatini pred podvozom čez železniško progo.