Vzdrževanje krajevnih cest

Vzdrževanje krajevnih cest in zagotavljanje svetlega profila (mulčenje)

Redno vzdrževanje in krpanje dotrajane asfaltne površine na cesti, ki pelje do vojašnice. Prav tako vzdržujemo makadamsko pot Jerova vas – vojašnica, Malenček – Gatina, del makadamske poti na Perovem, Brezje – Ponova vas in del poti na Gatini.