Brv ljubezni

Nova brv povezuje avtobusno postajo in naselje za njo.