Izobešanje zastav

Med nalogami KS je tudi obešanje zastav za državne in občinske praznike. Tako smo v letošnjem letu smiselno opremili drogove javne razsvetljave z novimi nosilci za zastave iz nerjaveče kovine. Obenem smo kupili tudi nove zastave in za njih drogove.