Cesta in javna razsvetljava Brezje

KS Grosuplje je sodelovala pri ureditvi ceste skozi vas Brezje. Ob izgradnji zadrževalnika uničeno cesto smo preplastili ter obenem izvedli tudi novo javno razsvetljavo. Urejeno je bilo tudi križišče pri parku, tako, da je sedaj preglednejše in tudi varnejše.