Javna razsvetljava Spodnje Blato

Na spodnjem Blatu smo zgradili prižigališče, na katerega smo priklopili nekaj luči javne razsvetljave.