OPPN tržnica

Zaradi vodovarstvenih zahtev smo se v KS odločili za izdelavo novega OPPN(občinski podrobni prostorski načrt) za območje tržnice. Obenem se na območju urejanja predvideva tudi 67 urejenih javnih parkirišč. V postopku sprejema OPPN je bila izvedena tudi javna razgrnitev, kjer pa na predlagano rešitev ni bilo večjih vsebinskih pripomb. V pdf priponki si lahko preberete podrobno obrazložitev projekta.

Kliknite na to besedilo za prenos PDF dokumenta

oppn-trznica-grosuplje-2013