Park Brezje

V Brezju smo na lokaciji zapuščenega bajerja uredili park. V sklopu projekta smo posekali odvečna drevesa, zasuli zapuščeni bajer(cca 1000m3 materiala), postavili otroška igrala, ograjo, uredili pot ob cesti ter potoku, uredili zelenico in zasadili nekaj dreves. Na tak ali podoben način bomo v KS Grosuplje uredili oziroma preuredili kar nekaj zapuščenih površin.