Oglasna tabla Pod Gozdom

Pod gozdom smo zamenjali dotrajano oglasno tablo. Na njej lahko društva ter posamezniki brezplačno oglašujejo svojo dejavnost oz napovedujejo dogodke.