Postavitev igral – 1. del

Na otroškem igrišču “Poplavko” na Slomškovi ulici smo pričeli z montažo prvega sklopa otroških igral. Predhodno smo območje zasadili z drevesi in grmovnicami ter zasejali travo. V nadaljevanju urejanja igrišča bodo umeščena še ostala igrala, informativne table in presenečenje za starše. Vabljeni, da novo igrišče obiščete in se poigrate skupaj s svojimi otroki. Seveda bomo veseli tudi vašega mnenja o novem igrišču, ki nam ga lahko posredujete na naš elektronski naslov preko naše internetne strani. Za vsa mnenja se vam zahvaljujemo.