Ureditev vaških jeder Brezje in Gatina

KS Grosuplje skrbi, da sta vaški jedri Brezja in Gatine urejeni. Spomladi in jeseni se poskrbi za zasaditev s cvetjem, košnjo trave, ter manjša vzdrževalna dela.