Povezovalna pot med kipi

Ob izgradnji trgovskih objektov se je pokazal potreba po povezavi naselja Pod gozdom z pločnikom ob Ljubljanski cesti. V ta namen smo med kipi Pod gozdom uredili pot, ter jo opremili z urbano opremo.