Preplastitev Kadunčeva

Zaradi dotrajanosti cestišča smo se v KS odločili, da preplastimo Kadunčevo cesto.