Ureditev pokopališča Resje

Pred dnevom mrtvih smo na pokopališču Resje namestili sredinsko ograjo na povezovalnih stopnicah med spodnjim novim in zgornjim starim delom pokopališča. Obenem smo prestavili klopi, uredili živo mejo ter pred glavnim vhodom na pokopališče zarisali prehod za pešce in parkirni mesti za invalide.