Ureditev vaškega jedra Perovo

Ureditev vaškega jedra Perovo, ureditev in zasaditev zelenih površin, ureditev cestne meteorne kanalizacije Perovo.