Vzdrževanje lesenega mostu pri Avtovalu

Vzdrževanja lesenega mostu pri Avtovalu in sanacija pohodne površine ter ograje.